Khái quát Kinh mạch

Hệ thống Kinh mạch trong Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản 3D lấy 04 vị huyệt Nhậm, Đốc, Đới, Xung trong Kỳ Kinh Bát Mạch làm cơ bản. Thông qua việc đả thông các huyệt vị trong kinh mạch, người chơi có thể khai phá sức mạnh tiềm ẩn, tăng cường khả năng lĩnh ngộ võ học. Trong đó, Kỳ huyệt là huyệt mạch đặc biệt có được sau khi đả thông tất cả các huyệt mạch trên người, mang lại hiệu quả tối đa.

Khái quát

Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản 3D

Nhấn phím N để mở giao diện Kinh mạch

 • Nhâm mạch: Tăng thuộc tính sức mạnh cơ bản và năng lực trị liệu, bao gồm tốc độ di chuyển, rút ngắn giãn cách thời gian thi triển khinh công, tăng hiệu quả trị liệu.
 • Đốc mạch: Tăng khả năng hỗ trợ nhân vật, bao gồm tăng cao hiệu quả được trị liệu, điểm khí huyết, điểm hóa kinh, điểm ngự kinh, điểm xuất chiêu, điểm giải chiêu, tăng ngoại công phòng ngự, nội công phòng ngự, tỷ lệ né tránh, giảm sát thương nội lực, giảm tỷ lệ bị đẩy lùi, đánh ngã.
 • Đới mạch: Tăng năng lực ngoại công nhân vật, bao gồm tăng điểm máu, sát thương ngoại công, điểm chính xác ngoại công, điểm né tránh…
 • Xung mạch: Tăng năng lực nội công nhân vật, bao gồm tăng điểm nội lực, tăng sát thương nội công, nâng cao điểm chính xác nội công, giảm bị nội công đẩy lùi, đánh ngã …

Lĩnh ngộ chiêu thức giang hồ

Nhấn phím P để mở giao diện Kinh mạch, có các loại chiêu thức:

 • Khí hải: Thông qua nhiều phương thức khác nhau để tích lũy điểm tu luyện trong Khí hải, dùng để đả thông kinh mạch. Điểm tu luyện trong Khí hải giới hạn tích lũy là 30.000, nếu đã đạt giới hạn, dù có tu luyện tiếp cũng không thể nhận thêm.
 • Đan điền: Tu luyện của 01 nhân vật được dự trữ trong Đan điền. Giới hạn dự trữ là 100.000 điểm, khi đã đạt giới hạn sẽ không thể tiếp tục đả thông kinh mạch.

Võ Lâm Truyền Ky 3D

Điểm tu luyện trong Khí Hải và Đan Điền

Thu thập tu vi

 • Trạng thái ban đầu: 01 giờ tăng 25 điểm tu vi, 01 ngày có thể gia tăng 400 điểm tu vi. Đồng đạo có thể thông qua đả thông kinh mạch huyệt vị để gia tăng điểm tu vi nhận được trong mỗi giờ.
 • Thông qua hoàn thành nhiệm vụ: Nhận Cửu Hoa Ngọc Lộ Tán, sử dụng để nhận được 100 điểm tu vi.
 • Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản 3D

  Hình ảnh minh họa Cửu Hoa Ngọc Lộ Tán

 • Chế tạo bằng kỹ năng sống: Học cách chế Nạp Nguyên Đơn tại Y Thuật Sư cao cấp và sử dụng để đổi điểm tu luyện.
 • Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản 3D

  Hình ảnh minh họa Nạp Nguyên Đơn

Lưu ý

Nạp Nguyên Đơn là vật phẩm không khóa, mỗi ngày chỉ được sử dụng nhiều nhất 50 viên.

Truyền công

Nhân vật có nội công cao có thể thông qua truyền công chuyển điểm tu luyện cho nhân vật khác, giúp họ có thể nhanh chóng nhận được hiệu quả từ hệ thống Kinh mạch. Nhân vật cần học kỹ năng Truyền Công tại Thầy dạy võ của môn phái và tiến hành tổ đội để truyền công. Mỗi 20 giờ mới được truyền công hoặc nhận truyền công 01 lần.

  Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản 3D

  Giao diện kỹ năng Truyền công tại thầy dạy võ môn phái

 • Khi công lực của người truyền công cao hơn người được truyền công thì người truyền công sẽ nhận được một lượng tu vi thưởng nhất định.
 • Đả thông kinh mạch Nhâm Sùng - Mạch Cốt giúp tăng lượng tu vi nhận được, tối đa 3.600 tu vi.
 • Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản 3D

 • Khi công lực người truyền công thấp hơn người được truyền, thì người truyền công sẽ bị tổn thất 400 tu vi.
 • Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản 3D

Tẩy kinh đới mạch

 • Dùng ít ngân lượng để tiến hành tẩy kinh đới mạch tại Chưởng môn. Tẩy kinh đới mạch được chia thành 2 loại: tẩy kinh mạch cơ bản và tẩy kỳ huyệt. Tẩy kinh mạch sẽ không bị tổn thất tu vi.
 • Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản 3D

 • Sau khi tẩy kinh mạch cơ bản, kỳ huyệt sẽ được lưu giữ lại, không cần đả thông các huyệt vị trên lạc mạch vẫn có thể trực tiếp điểm kỳ huyệt.
 • Sau khi tẩy kỳ huyệt, tất cả các huyệt vị kỳ huyệt sẽ trở về 0, cần đả thông các huyệt vị trên lạc mạch mới có thể điểm kỳ huyệt.

  Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản 3D

X
Khảo sát khách hàng