Vân Hồ Thiên Trì

Bí kíp võ học thượng thừa "Hàn Băng Quyết" của Côn Lôn phái từ lâu đã thất truyền. Nhưng Ẩn Nguyên hội biết rõ tông tích của nó và sẽ bán tin này cho một người duy nhất.

Vì muốn có tin tức của "Hàn Băng Quyết", Đao Tông và Côn Lôn hẹn nhau quyết chiến ở Vân Hồ Thiên Trì, người thắng có tư cách mua tin từ Ẩn Nguyên hội, kẻ thua vĩnh viễn không được can thiệp vào chuyện này nữa. Hai phe chiến suốt 7 lần 7, 49 ngày bất phân thắng bại. Cuốc cùng, họ quyết định chiêu nạp cao thủ giang hồ lần lượt đại diện phe mình xuất chiến, bên thắng nhiều hơn có quyền mua tin tức "Hàn Băng Quyết".

Võ Lâm Truyền Kỳ 3D

Cách thức tham gia

Khi mỗi bên có đủ 05 người báo danh, chiến trường Vân Hồ Thiên Trì sẽ được khai mở. Mỗi phe được tham gia tối đa 10 người.
Nguyên tắc chiến trường
  • Trong thời gian 15 phút, phe đạt được 100 điểm tích lũy trước hoặc tổng số điểm tích lũy cao hơn khi chiến trường kết thúc sẽ dành chiến thắng. Nếu điểm tích lũy bằng nhau, hai phe hòa.
  • Cứ 03 phút, trung tâm Thiên Trì sẽ xuất hiện Cờ Lôi Đài (tính từ lúc cờ được đoạt).
  • Khi đánh bại phe địch sẽ nhận được điểm tích lũy.
  • Khi tham gia chiến trường sẽ nhận được trạng thái hỗ trợ (buff).
  • Khi ở trạng thái bơi, lặn (dưới nước), lượng sinh lực sẽ giảm dần.

Võ Lâm Truyền Kỳ 3D

Quy tắc tính điểm
Nội dung Hình ảnh
Võ Lâm Truyền Kỳ 3D Khi đoạt cờ, nhận được 30 điểm tích lũy
Võ Lâm Truyền Kỳ 3D Khi đánh bại 01 đối thủ, nhận được 01 điểm tích lũy

Phần thưởng

  • Tiền Vàng, điểm uy danh và tích lũy chiến giới.
  • Lưu ý: Tiền Vàng chỉ nhận được trong 03 lần đầu tiên tham gia.
X
Khảo sát khách hàng